Éves munkaterv 2010/2011

2010. szeptember

 • IDB gyűlés: tisztviselők megválasztása, éves munkaterv elfogadása
 • A Széchenyi nap szervezésében és lebonyolításában való aktív részvétel
 • Az iskola virágoskertjének gondozása
 • Tájékoztatás a médiaszakkörről
 • Tájékoztatás az aktuális városi programokról
 • Rajzpályázat meghirdetése. Címe: a reformkor nagyjai
 • Tájékoztatás a megújuló iskolai honlapról
 • Iskolarádió beindítása (hírek, zene, horoszkóp stb.), felelősök megválasztása
 • Városi DÖK gyűlésen való részvétel, együttműködés az Ifjúsági Klubbal
 • Az iskolai honlap szerkesztőinek megválasztása
 • A kövesdi Média Kht. által nyert pályázat megvalósításában való részvétel
 • Lengyelországi testvériskola diákjainak fogadásában való részvétel
 • Publikációk előkészítése a honlapra és a Mezőkövesdi Újságba

2010. október

 • Október 6: aradi vértanúkra való emlékezés a földszinten (emléktabló)
 • Osztályhonlap-készítő verseny meghirdetése
 • Október 23: megemlékezés a forradalomról és szabadságharcról
 • A Széchenyi-napi vetélkedők győzteseinek díjazása
 • Verébavató megszervezése, lebonyolítása: játékos vetélkedők a kilencedikeseknek
 • Takarítási nap szervezése az iskola területén és környékén
 • Diákgyűlés
 • Városi DÖK gyűlésen való részvétel

2010. november

 • Nyílt napokon az érdeklődő általános iskolások és szülők, fogadása szakterületenként
 • Diákgyűlés
 • Osztályhonlap-készítő verseny értékelése

2010. december

 • December 6: télapó: az órák közti szünetekre való program kidolgozása
 • Az iskolai karácsonyi ünnepség megszervezése és lebonyolítása
 • Karácsonyfa állítás
 • Szalagavató ünnepség előkészítésében aktív részvétel
 • Diákgyűlés
 • Részvétel a karácsonyi vásár előkészítésében

2011. január

 • Diákgyűlés, félév értékelése
 • Városi DÖK gyűlés

2011. február

 • Diákgyűlés, farsangi műsor előkészületei
 • Farsangi műsor szervezése és lebonyolítása, a 10. évfolyam műsora, vetélkedője

2011. március

 • Újságcikk írása az iskolai újságban a farsangról
 • Diákgyűlés, farsang értékelése

2011. április

 • Diákgyűlés, Diáknap előkészületei
 • Diáknap megszervezése, lebonyolítása, és értékelése
 • A diáknapról szóló újságcikk összeállításának segítsége a Szószóróban
 • Diákgyűlés

2011. május

 • A ballagás szervezésében való részvétel
 • Diákgyűlés

2011. június

 • Diákgyűlés
 • A tanév értékelése
 • A következő tanév feladatai

Összegzés: Az egész tanévre vonatkozó fő irányelvek:

 • minél több tanuló bevonása a közösségi munkába
 • hasznos, tartalmas szabadidős programok szervezése a tanulók számára
 • Bekapcsolódás a különböző pályázati lehetőségekbe
 • az iskola honlapjának folyamatos frissítése
 • a kialakított jó kapcsolat ápolása a Városi DÖK-kel, és programjaikon való részvétel

Mezőkövesd, 2010, szeptember 14.

Radványiné Fodor Valéria
Diákmozgalmat segítő tanár